Thehuu

BTC tiếp tục xu hướng down

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhiều khả năng BTC sẽ đi mở rộng sóng về khu vực 5400-5500