GameonVentures

BTC - H1 update - Hiệu chỉnh nối dài

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
i. Xuống đến $ 6796,95, thử lại xu hướng giảm
và tiếp tục rơi về $ 6690

Cảnh báo: PO - 6690 $

ii. Tăng trở lại tới 7475,46 đô la

EP: 6690 đô la
TP: 7475,46 đô la
TG: 7811,38 đô la
SL: Theo EP

iii. Dump tới 5905.04 $ hoặc thấp hơn

Kháng Ichimoku
Hủy mọi giao dịch và cập nhật bản tin tiếp theo nếu BO - 7133,44 $
Bình luận: Đã dump tới 6790, done A

Bình luận: Live Update: Đang tăng tới B
Bình luận:
Chờ gió Đông