TraderTop-net

Mô hình trong mô hình gợi ra tín hiệu gì cho bitcoin?

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đi ngang từ đầu ngày đến giờ và đang có những tín hiệu được phát ra thông qua mô hình trên biểu đồ.

Chúng ta có lần thứ 3 liên tiếp phân tích đúng đáy để mua vào. Như anh em đã thấy, một khi chúng ta phân tích và giao dịch thuận xu hướng, công việc trading sẽ bớt khó khăn hơn 1 chút. Tôi luôn cổ vũ phong trào giao dịch theo xu hướng trong cộng đồng trader. Game bắt đỉnh bắt đáy xu hướng hoàn toàn không phù hợp với phần lớn anh em trader, đặc biệt là các trader còn chưa nhiều kinh nghiệm.

Quay lại vấn đề biểu đồ, cú bật lên từ b đã đuối sức tại c với 1 nến Doji bia mộ - gravestone doji , cho thấy sự kiệt sức của phe Bò. Điều này có thể gợi ra khả năng điều chỉnh giảm xuống 1 chút cho #bitcoin .

Buổi sáng chúng ta đã nói về mô hình harmonic tăng là Bullish Butterfly XABCD. Mô hình này vẫn đúng cho đến thời điểm hiện tại. Một mô hình mới vừa xuất hiện thêm là mô hình harmonic tăng Bullish Gartley xabcd. Như vậy, trong tối nay, chúng ta có 02 vùng mua gồm d của Bullish Gartley xabcd và D của Bullish Butterfly XABCD.

Anh em nên nhớ mô hình chỉ gợi ra 1 chút về xác suất. Mô hình vẫn hoàn toàn có thể sai và vẫn sai mỗi ngày. Thị trường là yếu tố quyết định, không phải mô hình hoặc indicator nào, hoặc anh X chú Y thánh Z nào cả.

Nếu Bitcoin ngắn hạn phá gãy xuống đáy X tại quanh 7100 và vượt sâu xuống dưới 7000 thì đó là dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm cho xu hướng bitcoin ngắn hạn. Nếu trên 7000, mọi thứ vẫn tạm ổn

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.