TRADE-PRO-BECOM

BTC - 21/08 Xh Trung hạn- ĐT 3H

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Thị trường tích lũy tại 2 dải biên boilinger Band

- Phá vỡ trend giảm hình thành kênh giá tăng

--------------------------------------

Dự đoán tuần tới tiếp tục xu hướng tăng Mục tiêu giá 52.000-53.000

============================

Dự đoán chỉ mang tính tham khảo

INBOX để nhận hỗ trợ !

CHÚC MỌI NGƯỜI GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

*** LIKE & SHARE & COMMENT ***

THANKS AND BEST REGARS

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.