Yellow_Coin

BTC not time to BUY!!

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hôm qua BTC đã có một cú hồi khá mạnh ở vùng 3k2xx khoảng hơn 10%, giờ là lúc quay lại biểu đồ thì ta thấy RSI đã ở vùng quá bán,
giá chạm band trên. nên chốt lời ở vùng 1, và xem xét mua lại khi giá được điều chỉnh, taget cho cú bật tiếp theo ở khu vực 4k-4k1,
Điều đáng chú ý hiện bitcoin đã chạm và vượt ra ngoài cái band trên của Keltner Channel.
Ở lần gần nhất BTC được điểm này là vùng 6k5 và giá rớt thẳng xuống 3k1.
Vì vậy đây là điểm đáng lưu ý để chúng ta quan sát!!
Safe and Happy trading!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.