mautd

BTC - Chart 4H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI đang tiến về vùng quá bán và cắm đầu
- Stoch đang ở vùng quá mua và cắm đầu
- MACD đang chuẩn bị hội tụ và hướng xuống dưới
- MFI = 42
- ADX đang hướng lên
- AO bắt đầu có 1 cột đỏ mà vẫn ở cực âm

=> BTC sẽ có một cú dump mạnh tiếp theo sau đó là kết thúc downtrend. Mức hỗ trợ 8k và 7k2.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.