Donald_Nguyen

BTCUSD DÀI đến 100.000 USD?

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Các nhà giao dịch thân mến! BTCUSD đã sẵn sàng mua khi đột phá, với áp lực mua rất lớn vào khoảng 70.000 USD sau khi đột phá và giữ giá cho đến thời điểm hiện tại. Theo đó, mô hình cốc có tay cầm cổ điển giữ giá đã được xác nhận, về mặt lý thuyết giá sẽ nhanh chóng phá vỡ ngưỡng kháng cự 72.000 USD và mạnh hơn nữa. Do đó, chúng ta có thể LONG BTC tới 80.000 USD và 100.000 USD!
Chúc may mắn cho giao dịch của bạn.

Cùng tham gia nhóm cộng đồng của Donald để :
- nhận hỗ trợ và tín hiệu giao dịch miễn phí !
-trao đổi kiến thức và giao lưu cùng anh em Trader.
zalo.me/g/gzksyw724
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.