Binhes16190

Đánh Giá Hành Vi Thị Trường Và Sự Kỷ Luật

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mỗi cây nến lớn nhỏ đều là một đánh giá hành vi của thị trường trong một phạm vi thời gian không gian nhất định. Thế nên sự đánh giá của bạn ăn khớp với sự đánh giá hành vi trên thị trường, sẽ quyết định phán đoán của bạn thế nào! Nhưng điều đó là chưa đủ để có thể kiếm được tiền ở những giao dịch, bởi lẽ con người ta có thế đánh giá rất ok, nhưng những quyết định hành động lại theo cảm xúc và ham muốn! Đấy là điểm yếu dẫn đến thua cuộc. Vậy nên sự Kỷ luật là yếu tố quan trọng quyết định thắng bại ở thị trường này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.