COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Predict ngắn hạn cho cháu BTC
BTC đi thực sự loạn ở vùng này
Không chỉ elliott mà kể cả các chỉ báo, mô hình mình đều thấy giá btc đang di chuyện thực sự vô kỷ luật
Trong ngắn hạn thì vùng sideway khung 8H mình dự đoán nó kết thúc vào ngày 1/10 có vẻ sẽ kéo dài thêm 2,3 ngày nữa
Lý do như mình nói ngay từ hôm đó. Chúng ta nên đề phòng sức mạnh của đồng usd. Và đúng như vậy, điều mình lo sợ xảy ra, BTC tăng trưởng cực kỳ tốt trong 2 ngày đầu tháng
Còn hiện tại chúng ta cần nến ngày hôm nay đóng trên 6465 để có thể kỳ vọng 1 nhịp tăng nhỏ

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.