COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC vùng hiện tại có thể còn 1 són giảm . Hãy cẩn thận . Nên đánh spot hơn là margin