tradafx

Tiếp tục đợi cơ hội bán với BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm. Tuy có một động thái tăng mạnh sau khi giá giảm về vùng hỗ trợ 41000 nhưng hiện tại động lực tăng đang yếu dần khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự 44000 và 45000.
Tại ngưỡng kháng cự này đợi xuất hiện mẫu hình đảo chiều thì có thể vào lệnh bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.