Hong_Hoang_Trading_Group

SELL BTCUSD 21/12/2021

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell BTCUSD tại giá 49.1xx sl 49.4xx tp 46.000
Lưu ý: Quản lý vốn, tuân thủ sl

💥 Free tín hiệu💥 https://bit.ly/32BFWhB
Cùng thảo luận tại:
👉 Telegram: https://t.me/Channel_Hong_Hoang
👉 https://t.me/Hong_Hoang
👉 Fanpage: https://bit.ly/3zV36vG
👉 Group: https://bit.ly/3foWCMc