Sophia2020

BTC ơi là BTC

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Thời điểm tích trữ và mua vào
Bình luận: Vẫn tin là Bullish :D