LeTrongHoaiNam

BTC, khả năng cao có thể bật lại

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có khẳng năng Bitcoin sẽ hồi về mức khoáng cự 78.2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.