BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC nhiều khả năng nhúng hỗ trợ 39 40k sẽ bật lại rồi tiếp tục đi lên hướng tới vùng giá 100k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.