tradafx

BTC di chuyển trong kênh giá giảm

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giảm.
Xu hướng giảm trong kênh giá.
Đợi giá về mức hỗ trợ 58000 và xuất hiện các mẫu hình đảo chiều thì có thể tìm cơ hội mua vào với BTC .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 67000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.