lanhtran134

BTC W1 chưa thể chắc chắn ngày trở lại

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
D1 liên tục tạo những hỗ trợ thấp hơn, việc này sẽ khiến những nhà đầu tư còn đang nắm giữ sẽ có tâm lý chán chường, dễ buông bỏ. Qua đó, đưa W1 quay về vùng hỗ trợ 28600.
Đương nhiên là ta sẽ ko thể mua cho đến khi giá về lại vùng 28600 (có thể quét râu về đến 20000). Nhưng mua rồi nắm giữ hay mua chỉ để bắt một đợt sóng hồi ngắn hạn thì lại cần phải xem xét nhiều yếu tố hơn, đến lúc ấy sẽ có những tín hiệu giúp sáng tỏ việc này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.