dinhchien

BTCUSD - sẽ vè 2420????

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Ai mua đầu tư dài thì chờ về hình Bat Pattern nếu tính từ điểm gây đảo chiều giảm.
Thep PP vẽ symmetry hiện BTCUSD vẫn chưa có tín hiểu đảo chiều tăng.
Không thể sử dụng Elliot rule để tính giá điẻm dừng vì âm mất bà rồi. Chẳng lẻ BTCUSD biến mất!!!
Hy vọng BTCUSD đạt hiình Garley tại 78.6 nhưng xác suất tỉ lệ Bat Pattern vẫn cao hơn.
Chúc may mắn, cuối tuần vui vẻ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.