ThanhHades

BTC chờ break xác nhận xu hướng

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang ở vùng nhạy cảm chờ đợi xu hướng sắp tới
Thời gian tới BTC sẽ sideway quanh 8500-10k5 khi giá phá qua 1 trong 2 mức này sẽ xác nhận xu hướng tiếp theo
1 hỗ trợ 8k5 phá xuống 6k5 hoặc 5k
2 phá qua 10k5 nhiều khả năng sẽ tăng dài hạn

Bình luận