hangnq0846123366

BTC: MỤC TIÊU 49300!

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã hoan thành mẫu hình Bull trap khu vực 67-69k. Sau đó là một sóng giảm mạnh và sideway quanh khu vực 58800-60800. Việc tiếp tục đánh lủng mốc này ngay sau đó để giam về mốc 55800 sẽ tạo ra một vị thế SHORT dễ nhìn thấy khi nó quay lại. Và mục tiêu sẽ là khu vực 49-51k. Hiện tại BTC đã tiếp cận lại khu vực 58800-60800 và có phản ứng mạnh tại vùng giá 60k. Do đó anh em có thể canh tín hiệu bán về với mục tiêu 49/51k. Chúc anh em thành công! Gluck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.