Jack_Dawson

BTC: LỰC GIẢM TỪ CẢN D1 - TARGET 42K

Giá xuống
Jack_Dawson Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hi mn ,
BTC trên H4 đóng nến giảm mạnh thì rất có khả năng sẽ phá cản 47k về lại 42k do lực giảm xuất phát từ cản D1.
chúc ae tuần mới nhiều ngân lượng. 😊
*JD sẽ cập nhật liên tục trong nhóm cá nhân
Bình luận:
JD thấy có mô hình bẫy giá giảm nên khả năng BTC sẽ quay đầu đi lên, ae nào short thì nên cân nhắc giảm khối lượng hoặc đóng lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.