Phamdong1969

BTC/USD Có thể sẽ dao động hẹp trong khoảng 1W tới 10 ngày

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên đồ thị 4h Bitcoin đang hình thành một tam giác củng cố xu hướng.
Thông thường ở mô hình này giá sẽ dao động bên trong tam giác cho tới khi phá một trong 2 cạnh thì cho chúng ta xu hướng mới.
điểm thấp của cạnh dưới là 3570$. điểm cao của canh trên l;à 4000$
như vậy có thể trong khoảng 1w - 10 ngày nữa giá BTC sẽ đi tới cuối tam giác với khung giá 3570$ tới dưới 4000$.