Phamdong1969

BTC/USD Có thể sẽ dao động hẹp trong khoảng 1W tới 10 ngày

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên đồ thị 4h Bitcoin đang hình thành một tam giác củng cố xu hướng.
Thông thường ở mô hình này giá sẽ dao động bên trong tam giác cho tới khi phá một trong 2 cạnh thì cho chúng ta xu hướng mới.
điểm thấp của cạnh dưới là 3570$. điểm cao của canh trên l;à 4000$
như vậy có thể trong khoảng 1w - 10 ngày nữa giá BTC sẽ đi tới cuối tam giác với khung giá 3570$ tới dưới 4000$.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.