VelmaProd

BTC/USD - 31/08 - Xu hướng giảm ngày càng rõ rệt

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung D1 sau khi 2 lần test cản 712x (theo sàn Bitstamp ), vị trí có span B flat break không thành công đã cho xu hướng tăng yếu dần.
Nhìn vào StochRSI đã quá mua nên mình nghiêng về hướng giảm nhiều hơn so với tăng.
Kỳ vọng H1 sẽ test về vùng 697x sau đó down, ưu tiên các lệnh SHORT hơn là LONG tại vùng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.