DungTienNguyen

BTC - CHART 4H

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đây là dự báo về diễn biến của giá BTC /USD trong thời gian ngắn tới theo khung 4h

Hiện tại, trên đồ thị Daily, BTC vẫn đang nằm trong xu hướng điều chỉnh

Cụ thể là sóng C trong 3 sóng điều chỉnh A - B - C

BTC điều chỉnh theo mô hình nào thì chúng ta cần theo dõi diễn biến tiếp theo để có thêm dữ liệu đưa ra dự đoán

Tuy nhiên, ngắn hạn, theo khung 4h, BTC sẽ có một nhịp hồi phục nhẹ lên vùng kháng cự mạnh là 8.400 - 8.500

Nhưng nhấn mạnh, đây chỉ là sự đảo chiều

Sau đó, BTC sẽ tiếp tục quay trở lại xu hướng chính là giảm giá với mục tiêu tiếp theo là vùng 6.600 - 6.900

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.