BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
THREE FALLING METHOD
Bình luận: Cụm nến tuần, cho ý tưởng đúng
Nhưng với cụm nến H4, chúng ta đã miss cú short này
Fxxkkkkkkkkkk