duchieupttrading

BTC GIẢM ĐIỀU CHỈNH, HOẶC GIẢM VỀ 55000

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo PRICE ACTION, VÀ theo như phân tích cá nhân mình
Giá BTC Trong thời gian tới ( 2 tuần đầu tháng) sẽ giảm
xem giá phản ứng tại các vùng : keylevel quang trọng để bắt lệnh tiếp diễn bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.