SonPriceAction

Short Bitcoin

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD đã phá vỡ xu hướng tăng trên h4, giá đã đóng cửa dưới ema 20 và đi xuống manh. Xu hướng giảm trên d1 nhiều khả năng quay trở lại. Short BTCUSD target 6500, R:R 1:4

Bình luận