BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
LONG tại buy zone xanh
Bình luận: Update! M15 đi hết sóng A đang vào sóng B
Mục tiêu sóng B hồi lại 0.618 sóng A = 74xx hoặc hồi yếu thì tại 0.382 = 734x
Sóng C quay về gần hoặc bằng đáy sóng A tạo mô hình 2 đáy M15 rồi bật lên.
Hoặc có thể tụt sâu hơn về fibo 1.618 = 69xx
Giao dịch được đóng thủ công: Sai nhịp :))
Bình luận: Chart chuẩn :D