XuanTho

[BTC/USD - 10/07/2018] - Giá giảm do các tin tức không tốt

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ngay đầu tuần, BTC mở cửa tại khu vực 6700$, mang đến cho nhà đầu tư một tín hiệu hết sức lạc quan. Tuy nhiên, tính hình có vẻ xấu đi khi các thông tin về bảo mật trên nền tảng Bancor. Bancor cũng không có những hồi đáp rõ ràng, dẫn đến sự nghi ngờ của nhà đầu tư.
Trên biểu đồ, Tenkan cắt Kijun và giá đang nằm dưới Kumo, cho xu hướng giảm khá rõ. Hiện tại, giá đã giảm về khu vực 6370$. Nếu không có tin củng cố BTC có thể sẽ rơi về 6278$ và tiếp theo là 6100$.