NDH221

Bitcoin gặp vùng hỗ trợ mạnh và có khả năng hồi tăng nhẹ

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá BTC đã range trong vùng giá từ 8100 - 8900 trong thời gian tương đối dài tuy nhiên vùng range này ngày càng mở rộng nên sẽ khó có một cú bứt phá mạnh trong giai đoạn này.
Trên H4, BTC đã gặp 1 vùng hỗ trợ mạnh tại vùng 8197 - 8300 được tạo bởi đáy cũ và hệ thống các đường trung bình và các đường band như BB và star band.
Về các chỉ báo động lượng thì không cho nhiều tín hiệu rõ ràng trong thời gian này.
Theo Price Action về quan điểm cá nhân mình kỳ vọng giá sẽ có một cầu tăng nhẹ lên đường Trend ngắn hạn tại vùng 8550 - 8600 và tiệm cận vùng mây kumo.
Tựu chung lại, chờ test vùng 8197 - 8180 rồi buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.