dinhchien

BTCUSD - Giảm hình Garley trước khi đạt 16.000

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Weekly muốn đi hình Garley đạt mốc 16.000 thì khung Daily phải giảm về 78.6 - 88.6 hình Garley.
- Vùng 8200 - 8900 cơ hội đều anh em hold dài.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.