ducthinhckbk

BTC xu hướng dài hạn

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Một chút tản mạn, BTC đã chạy xong 2 chu kỳ trước với timing đâu đó 91 thanh nến tuần mỗi chu kỳ tương đương 630 ngày, chu kỳ vừa rồi cũng đã xác nhận điều đó. Tuần này nến đã bắt đầu xanh, kết quả như thế nào đóng tuần này sẽ rõ, ae quan sát và theo dõi, dấu hiệu xác nhận các khung bé 4h, D trước. Nếu xác nhận W chắc chắn sẽ lại có 1 chu kỳ mới, có khi lên tới 100K không chừng =))) ae bình tĩnh xem xét và cho ý kiến nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.