notvit

tiếp tục con bướm cho tháng 9 bakkt

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
theo mình nghĩ đoạn này giống lúc ra hợp đồng tương lai gì ấy fomo , ra xong sml , chắc cái bakkt này cũng giống vậy @@
nếu đúng theo mo hình up lên 14k xong điều chỉnh rồi bay tiếp lên 17k .
8k5 còn đó , nmg tham khảo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.