notvit

tiếp tục con bướm cho tháng 9 bakkt

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
theo mình nghĩ đoạn này giống lúc ra hợp đồng tương lai gì ấy fomo , ra xong sml , chắc cái bakkt này cũng giống vậy @@
nếu đúng theo mo hình up lên 14k xong điều chỉnh rồi bay tiếp lên 17k .
8k5 còn đó , nmg tham khảo