hoangvuanh7693

Khả năng cao sẽ về 3k

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC ngày hôm nay đã có một pha giảm ngoạn mục, thật khó để dự đoán được hướng đi của nó vào lúc này. Nếu thị trường còn tiếp tục khủng hoảng thì rất có thể giá sẽ về vùng hỗ trợ bên dưới. Không nên buy ở thời điểm hiện tại, lúc này đứng ngoài quan sát sẽ là khôn ngoan hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.