NguyenDangTuan

BTC !!! Những bước đi cuối cùng để mở ra một chặng đường mới

Giá lên
NguyenDangTuan Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ứng với chart dominace hôm bữa, vào ngày hôm nay SEC sẽ ra quyết định, Đồ thị đang y như hôm 17/07. Khả năng BTC sắp tăng cực mạnh hoặc giảm cực mạnh đều kéo dominance lên khi mà mọi người đang say sưa với altcoin.
Chiến thuật lúc này: Chốt lời 1 phần Alt sang BTC , nếu máu thì all in BTC ( dễ thoát với lỗ cũng ít hơn alt), ai an toàn thì giữ 1 ít USD phòng thân.
Nến 12h đang tiến về BB trên, RSI vùng 60, sắp phá mây cạnh trên. Ai muốn an toàn có thể đặt buy stoplimit tại vùng 6850,nó vụt mạnh thì khớp vì nếu tăng mạnh có thể lên 7k6 hoặc 8k2 không chừng. Còn giảm thì stoploss 6k3.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.