vuongdq2121

BTC khung H1 có tín hiệu tăng

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC khung H1 có tín hiệu tăng
Chỉ số RSI thể hiện xu thế tăng trong ngắn hạn
Kỳ vọng lên 47k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.