Antony_sg

BTC CÓ TẠO SÓNG LỚN

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC ngày hôm nay tiếp tục phá đỉnh sau khi chỉ chịu nghỉ ngơi chút xíu để lấy đà. Theo như các phân tích trước mô hình lá cờ đã bị phá vỡ và nếu hôm nay BTC giữ vững trên mức 5,800 thì báo hiệu lực mua mới đã được bơm vào thị trường chứ không phải cú đẩy của cá mập để thoát hàng.
Lý do BTC liên tục tăng chưa được xác minh nhưng nhìn lực đi của thị trường có thể thấy phe Gấu đã hoàn toàn bị phe Bò áp đảo
Mục tiêu tiếp theo mô hình sóng thì giá sẽ tiếp phá mức tâm lý 6,000 để tiếp cận 6,700 - 6,800 trước khi điều chỉnh nhẹ về vùng 6,000 để test đáy
Happy Trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.