levanlinhepi

25/02 - Chờ gấu thất bại

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Sau một kèo thắng lợi thì hiện tại chúng ta đã nhìn thấy một cơ hội giao dịch mới.
BTC sau khi phá vỡ mô hình tam giác mở rộng giảm thì đã để lại cây nến 0 với range rất lớn. Chú ý rằng râu trên khá dài so với range, điều này cho thấy phe gấu chưa hề từ bỏ.
Vậy nên mua ngay khi phá vỡ không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Những diễn biến gần đây nhất thì đang có một mô hình fakey nằm trong range của nến 0. Rõ ràng đây là một thất bại nhỏ của phe gấu.
Những nhà giao dịch scalper có thể sẽ tận dụng nó như một cơ hội kiếm một ít lợi nhuận nhưng rủi ro về vùng range nến 0 vẫn chưa được phá vỡ và vùng tích lũy mỏng nên được xem xét.
Tất cả những gì chúng ta nên làm lúc này là chờ đợi một điều gì đó rõ ràng hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.