Nam2351999

đường đi của btc trong tuong lai

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Btc chuẩn bị có một đợt hồi để lên giá khủng khiếp hoặc theo quy trình thì cuối năm này btc se lên một mạch ko cần hồi luôn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.