plorida275

BTC chart 1H updated 15.07.2018

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chart 1H rõ ràng lắm rồi anh em ơi
Cuộc chiến đã dần đến hồi kết
hnay sẽ rõ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.