Bit_Man

Bắt đáy BTC ở vùng 7300 - 7500 , nến 30 phút

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đừng sợ, mua vào đi nhé các bạn.
Có Altcoin thì mua Altcoin trước, nhưng sau 1 ngày thì chuyển sang ôm BTC
Ai có margin ở Bitmex thì margin BTC cũng hợp lý. Tỷ lệ margin x10 là an toàn

Bình luận: https://t.me/marginBTC