TraderTop-net

Crypto đầu ngày 06/08 - Chiến lược gì sau cơn lũ dữ?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cơn lũ đỏ vừa qua là cơn lũ đỏ mạnh nhất gần đây. Nó giúp khẳng định xu hướng giảm ngắn hạn là rất mạnh mẽ. Trong xu hướng như vậy, rõ ràng lựa chọn là bán ra rồi.

Thói quen của bitcoin ngắn hạn gần đây là dump 1 phát xong lại đi ngang tích lũy rồi lại dump. Đoạn tích lũy cao lắm chỉ tới đỉnh của đoạn dump là giảm lại. Điều này có nghĩa cùng lắm là bitcoin hồi lên 7k5 rồi giảm thôi.

Trong bối cảnh này, như đã nói, tôi chọn hướng bán ra theo đàn gấu. Các điểm bán tạm thời như trên hình. Chúng ta cứ bình tĩnh đợi tình hình đầu ngày xem giá cả chạy sao đã rồi vào bán cũng chưa muộn.

Giảm quá kiểu này thì làm cách mạng kiểu gì. Hic

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.