LeTrongHoaiNam

Bitcoin đã break out qua trend giảm ngắn hạn

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
khả năng cao butcoin sẽ tiếp tục bật lên và phá qua những ngưỡng kháng cự như 8k4 sau khi retest lại trend