HHermes

BTCUSD!!! Elliott target 13600, AB=CD target 16700 (1-2 tháng)

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi thành công vang dội bắt đúng đáy BTC sát 9000 và chốt 12000. Với mẫu hình Kinh điển Elliott BTC khả năng sẽ chinh phục 13500 và với mẫu hình huyền thoại dự đoán BTC sẽ chinh phục 16700. Tuy nhiên vùng mua hợp lý nhất sát 10000. Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.