ThaiLiu

Thánh vẽ bậy trở lại đây :v

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các thánh vẽ đẹp sao, tình hình sao rồi !!! con các quỷ thì sao :v :v :v
Tình hình là đợi về 5k cho an toàn hay là all in luôn !!! có ai có ý kiến gì không =))
Ai có các mô hình giáo phái nào hay ho không =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.