Marker_2019

BTCUSD - 10h14 - 29/11/2019

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC trên Chart 4h hiện tại đang back test đường viền cổ.
Long thôi chứ còn đợi gì nữa anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.