tradingpro2012

BTC tín hiệu cảnh báo đảo chiều khá rõ nét, Sell bắt đỉnh 10k2

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Việc BTC tăng giá mạnh trong 1,5 tháng đầu 2019 hoàn toàn nằm trong dự kiến của chúng ta chỉ có điều mốc 10k5 của BTC đạt được trong đợt tăng giá mạnh này có vẻ vượt kỳ của chúng ta ( sau khi nhấp nháy tín hiệu điều chỉnh quanh 10k2 )
Hiện nay chart H4 đã cho các tín hiệu đảo chiều khá rõ nét : RSI phân kỳ giảm, MACD cắt xuống đường tín hiệu và tiến xuống dới 0, một mô hình Vai - Đầu - Vai nhỏ cũng đang dự kiến có thể hoàn thành trong 1- 2 ngày tới. Do vậy việc thoát hết trạng thái long và canh short nếu giá hồi lên tạo vai phải quanh 10k2+/- dừng lỗ 10k6 chốt lời 9k ( R:R 3 : 1 ).
Xét trung hạn xu hướng chình BTC vẫn là đi lên do vậy không khuyến khích short xuống ( lênh short chỉ là ngắn hạn ) mà ưu tiên canh dưới mua lên lưu ý các vùng tiềm năng tạo đáy đảo chiều : Quanh 9k+/- hoặc quanh 8k3 - 8k4.