UnknownUnicorn23499361

Chờ mua BTCUSD hôm nay

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chờ mua BTCUSD quanh 42k.
Đây là giao dịch của tôi.

Không phải lời khuyên giao dịch.
Bạn cần quản lý rủi ro của mình.
Hãy chỉ tham khảo để có nhận định về xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.