Trongvinh-FA25

BTC/USD - Bitcoin thiết lập vùng tích luỹ, cơ hội cho Altcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau nhịp tăng giá mạnh và giữa tuần được kích hoạt bởi một động thái gom hàng của một ''cá voi'' thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh của Bitcoin , thị trường đang trở lại tĩnh lặng trong ngắn hạn, Bitcoin thiếp lập vùng giá đi ngang trong 2 phiên giao dịch gần nhất.

Phân tích kỹ thuật thị trường - Technical Analysis
Hoàn cảnh thị trường - Market context
Sau nhịp tăng giá ấn tượng trước đó với một cây nến dạng Marubozu với thân rộng và khối lượng cao cho thấy một động lượng mua tương đối tốt (mở đầu bằng một lệnh mua bất thường 1,6 tỷ USD tại mức giá 51,xxx$), tuy nhiên sau đó chúng ta lại thấy trạng thái đi ngang của giá và các mẫu hình nến điều chỉnh xuất hiện, tuy nhiên chúng ta thấy áp lực điều chỉnh không quá lớn, điều này thường kích hoạt trạng thái sideway của giá trong ngắn hạn.

Phân tích hành vi giá - Price behavior
Quan sát hành vi giá chúng ta thấy giá đang tạo vùng tích luỹ giá và giao dịch trong vùng giá hẹp - Trading range với kháng cự là vùng giá 55,800$ và hỗ trợ là vùng giá 53,800$, tại vùng kháng cự tạm thời giá đã có 02 lần phá vỡ thất bại, lần thứ nhất diễn ra trong nhịp tăng giá trước đó và một mẫu hình nến thất bại - Pseudo Upthrust cho thấy sự suy yếu của lực cầu, trong lần thứ 2 chúng ta thấy xuất hiện của lực cung với một mẫu hình nến Upthrust cho thấy có lực bán ngăn chặn giá, tuy nhiên áp lực này không quá mạnh vì cây nến này có khối lượng trung bình. Quan sát động thái giảm giá trong 2 lần thất bại này giá điều chỉnh chậm chạp với khối lượng thấp cho thấy áp lực cung trong nhịp giảm giá là rất thấp, tại các vùng hỗ trợ đều cho thấy động thái mua vào và hỗ trợ cho giá. Với áp lực cung tương đối thấp này chưa thể kích hoạt một động thái giảm giá và nếu tiếp tục duy trì chúng ta có thể chứng kiến một nhịp tăng giá tiếp diễn khi lực cầu tham gia trở lại.

Kết luận
Sau động thái tăng giá mạnh trước đó, Bitcoin đã chuyển sang trạng thái đi ngang tích luỹ trong một vùng giao dịch giá hẹp 43,800$-55,800$, đã có những áp lực cung và sự suy yếu của lực cầu tại vùng giá này, tuy nhiên áp lực cung là khá thấp và chưa kích hoạt động thái điều chỉnh mạnh của thị trường, với áp lực này tạm thời chỉ kích hoạt một động thái đi ngang của giá, nếu áp lực cung thấp tiếp tục được duy trì một đà tăng giá tiếp diễn có thể kích hoạt khi tâm lý thị trường đang phấn khích.

Quan sát BTC Dominance và Total 2 đang cho thấy có sự dịch chuyển dòng tiền nhẹ từ Bitcoin sang Altcoin, đa phần các Altcoin đều chưa có động thái tăng giá mạnh trước đó và khá thấp so với Bitcoin hiện tại, nếu trạng thái tích cực của Bitcoin tiếp tục được duy trì (đi ngang hoặc tăng giá tiếp diễn) có thể kích hoạt một động thái tăng giá mạnh của Altcoin.

Do vậy, các vị thế đang nắm giữ với Bitcoin và Altcoin chúng ta tiếp tục nắm giữ với một kỳ vọng tăng giá tốt. Thời điểm hiện tại chúng ta không thực hiện giao dịch mới với vùng giá đi ngang, tiềm năng về giảm giá có thể đem lại rủi ro tương đối cho tài khoản.

Miễn trừ trách nhiệm: Nhận định thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải và không được xem là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư / mua bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 Đào tạo PTKT: https://rg.link/FsH2CTK
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.