tradingpro2012

BTCUSD vùng giá dưới 10k sẽ một lần nữa tạo đáy thành công ?

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang tiến về vùng hỗ trợ quan trọng 9k5 - 10k. khối lượng tăng vọt trong 24h qua thể hiện sự tuyệt vọng cắt lỗ của phe long nhưng cũng cho thấy dòng tiền của cá mập chờ mua vùng giá thấp dưới 10k rất nhiều, khi người cần bán đã bán, người mua đã mua xong gió sẽ lại đảo chiều, dòng tiền thông mình sẽ biết nhập cuộc đúng lúc.
Chiến lược : Long 9k8+/- ; stoploss 9k3; take profit 11k2.
Bình luận:
Sau khi khớp lệnh 9k6 - 9k8 giá BTC đã tăng trwor lại hiện tại đang đạt mức giá 10k7x AE đã lên tàu dời dừng lỗ về điểm vào lệnh và ngồi chờ tàu đến ga 11k2 chốt lời nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.